Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inskrivna arbetslösa efter tid, basområde, tabellinnehåll, ålder och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

basområde

Totalt 218 Valda

Sök

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20240502
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2024-05-02
Källa
SCB (OSDB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
AL38
Databas
OSDB
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser inskrivna arbetslösa, dvs. personer som antingen är öppet arbetslösa eller är i program med aktivitetsstöd. Redovisningen av personer i åldern 18-65 år avser för perioden 2015-2023 åldersgruppen 18-64 år.
Materialet har sekretessgranskats, tal lägre än tre redovisas inte för respektive kön och tal lägre än fyra redovisas inte för totaluppgiften. Detta påverkar även de summeringar som görs av materialet.
tabellinnehåll
Antal
Visar antalet inskrivna arbetslösa, dvs. summan av antalet öppet arbetslösa och antalet personer i program med aktivitetsstöd.
Procent
Visar den procentuella andelen inskrivna arbetslösa i relation till befolkningen i respektive åldersgrupp.
ålder
18-24 år
Avser ungdomar i åldern 18-24 år.
18-65 år
Uppgifterna avser för perioden 2015-2023 åldersgruppen 18-64 år, samt från och med 2024 åldersgruppen 18-65 år.