Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter basområde, tid och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 70471 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2023-03-31 (24)
  3. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, Totalt antal inskrivna på arbetsförmedlingen, (4)


 2. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter basområde, tid och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 91872 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2023-03-31 (24)
  3. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa - Födda i Sverige, Öppet arbetslösa - Utrikes födda, Summa öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (4)


 3. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-24 år efter basområde, tid och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 37572 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2010-03-31, 2011-03-31, 2012-03-31, 2013-03-31, ..., 2023-03-31 (14)
  3. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, Totalt antal inskrivna på arbetsförmedlingen, (4)


 4. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-24 år efter basområde, tid och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 57026 Uppdaterad: 2023-05-02

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  2. tid: 2010-03-31, 2011-03-31, 2012-03-31, 2013-03-31, ..., 2023-03-31 (14)
  3. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa - Födda i Sverige, Öppet arbetslösa - Utrikes födda, Summa öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (4)


 5. Inskrivna arbetslösa efter tid, basområde, tabellinnehåll, ålder och kön.

  Välj variabler: Storlek: 115732 Uppdaterad: 2024-04-19

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2023-03-31 (9)
  2. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (218)
  3. tabellinnehåll: Antal, Procent, (2)
  4. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)