Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 165978 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 112293 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)


 3. Folkmängd efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 32548 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 4. Folkmängd efter tid, område, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 40518 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 5. Folkmängd efter tid, område, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 32809 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 6. Folkmängd efter tid, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 41092 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 7. Folkmängd efter tid, område och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 24107 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)


 8. Befolkningsförändringar efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9856 Uppdaterad: 2019-03-19

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Inflyttning, Utflyttning, (4)


 9. Hushåll efter tid, område och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 6685 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 10. Hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13364 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. tabelluppgift: Antal boende per hushåll, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 11. Hushåll efter tid, område och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 7074 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 12. Hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 7172 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 13. Hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 3897 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2017, (1)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 14. Utbildningsnivå 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 53853 Uppdaterad: 2019-03-22

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)