Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 178642 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 120780 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)


 3. Folkmängd efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 34911 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 4. Folkmängd efter tid, område, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 43506 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 5. Folkmängd efter tid, område, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 35182 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 6. Folkmängd efter tid, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 44101 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 7. Folkmängd efter tid, område och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 25805 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)


 8. Utrikes födda efter tid, område och invandringstidpunkt.

  Välj variabler: Storlek: 16326 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. invandringstidpunkt: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20 år eller mer, Samtliga (5)


 9. Befolkningsförändringar efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 9875 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Inflyttning, Utflyttning, (4)


 10. Hushåll efter tid, område och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 7054 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 11. Hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13869 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal boende per hushåll, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 12. Hushåll efter tid, område och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 8766 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 13. Hushåll efter tid, område och förekomst av barn 0-17 år.

  Välj variabler: Storlek: 6189 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. förekomst av barn 0-17 år: Har hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Utan hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 14. Hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 7445 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 15. Hushåll efter tid, område och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 8697 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 16. Hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 5628 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2016, 2017, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 17. Trångbodda hushåll efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3541 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2016, 2017, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal trångbodda hushåll totalt, Antal trångbodda hushåll med barn, Antal trångbodda hushåll utan barn, (3)


 18. Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 17418 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 19. Arbetslöshet för befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 21290 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Öppet arbetslösa, Samtliga, (2)


 20. Personer med förtidspension i åldern 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 20317 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Har förtidspension, Samtliga, (2)


 21. Personer med socialbidrag i åldern 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 19042 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Har haft socialbidrag, Samtliga, (2)


 22. Utbildningsnivå 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 53874 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)