Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tid, område och inkomstintervall.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

inkomstintervall

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20200417
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-04-17
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
HH35
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 och 2 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 och 3. I respektive kommun finns det ett mindre antal personer som inte är folkbokförda på fastighet. Dessa personer ingår inte i något av de redovisade delområdena medan de däremot ingår i summan för hela kommunen. Av den anledningen överensstämmer i vissa fall inte summan för de olika delområdena i en kommunen med uppgiften för hela kommunen.
Uppgifterna avser bostadshushåll med referensperson som är 20 år eller äldre.
inkomstintervall
Inkomstintervallen utgår från fördelningen i deciler för hela Östergötlands län respektive år. Skalan är relativ. I takt med att inkomsterna ökar förändras också klassgränserna. 0-10 procent innehåller med andra ord de hushåll i länet som har de 10 procent lägsta disponibla inkomsterna och 90-100 procent de hushåll som har de 10 procent högsta disponibla inkomsterna i länet.