Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter tid, område och statistiska mått.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

statistiska mått Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190327
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-04-17
Källa
Källa: Östgötadatabasen (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
DI635
Fotnoter

Fotnoter

statistiska mått
Decilerna visar de inkomstgränser som gäller för respektive område avseende de redovisade åren. Den nionde decilen visar exempelvis vilken inkomstnivå som krävs för att hushållet skall tillhöra de tio procent som har högst disponibel inkomst i området.
statistiska mått
Gini-koefficient
Gini-koefficienten visar inkomstskillnaden. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får hushållen med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är noll, då inkomsterna för alla hushållen är lika stora.
Medelinkomst
Medelinkomst visar hushållens genomsnittliga disponibla inkomst. Detta till skillnad mot medianen som visar det mittersta värdet. Om medelinkomsten är högre än medianinkomsten indikerar det att en hög andel av hushållen har höga disponibla inkomster och omvänt om medelinkomsten är lägre än medianinkomsten att en hög andel av hushållen har låga disponibla inkomster.
Hushållens totala sammansättning och fördelning i området har stor betydelse inkomstnivåerna. Områden med en hög andel sammanboende har oftast högre disponibla inkomster än områden med en hög andel ensamstående.