Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 10458 Uppdaterad: 2019-02-26

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 2. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 12025 Uppdaterad: 2019-02-26

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 17427 Uppdaterad: 2019-02-28

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal hushåll (11)


 4. Hushåll efter tid, område och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 7592 Uppdaterad: 2019-02-26

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 5. Hushåll efter tid, område och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 8393 Uppdaterad: 2019-02-26

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)