Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 10935 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 2. Disponibel inkomst efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 12277 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst, tkr, Antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter tid, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 20391 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal hushåll (12)


 4. Hushåll efter tid, område och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 7695 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 5. Hushåll efter tid, område och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 8534 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 6. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 9043 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst per KE, tkr, Antal personer, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)


 7. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 9847 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Disponibel inkomst per KE, tkr, Antal personer, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)


 8. Disponibel inkomst per konsumtionsenhet efter tid, område och statistiska mått.

  Välj variabler: Storlek: 15684 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. statistiska mått: 1:a decil, tkr, 2:a decil, tkr, 3:e decil, tkr, 4:e decil, tkr, ..., Antal personer (12)


 9. Ekonomisk standard efter tid, område, hushållstyp och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 11478 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 10. Ekonomisk standard efter tid, område, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 12421 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 11. Ekonomisk standard efter tid, område, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 11627 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 12. Förvärvsinkomst för befolkningen 20-64 år efter tid, område, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 29458 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Förvärvsinkomst, tkr, Antal personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 13. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och inkomstintervall.

  Välj variabler: Storlek: 7826 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstintervall: 0-10 procent, 10-40 procent, 40-60 procent, 60-90 procent, ..., Samtliga (6)


 14. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, område och inkomstbasbeloppsintervall.

  Välj variabler: Storlek: 8798 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. inkomstbasbeloppsintervall: 0-2 inkomstbasbelopp, 2-5 inkomstbasbelopp, 5-8 inkomstbasbelopp, 8-11 inkomstbasbelopp, ..., Samtliga (7)


 15. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, hushållstyp och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 12662 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushållstyper, Samtliga hushållstyper, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 16. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, upplåtelseform och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 14742 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga upplåtelseformer (5)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)


 17. Procentuell fördelning utifrån ekonomisk standard efter tid, område, ålder och standardnivå.

  Välj variabler: Storlek: 12613 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2015, 2016, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Samtliga, (4)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)