Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Flyttning efter tid, riktning, område, kön och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 50956 Uppdaterad: 2019-03-19

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Annat land (6)


 2. Flyttning av förvärvsarbetande efter tid, riktning, område och flyttningsområde.

  Välj variabler: Storlek: 19084 Uppdaterad: 2019-03-19

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  4. flyttningsområde: Inom eget område, Annan del av egen kommun, Annan kommun i LA-Linköping, Annan del av Östergötlands län, ..., Annat land (6)