Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 21120 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 2. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område, sektor och kön.

  Välj variabler: Storlek: 52277 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Samtliga, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 3. Förvärvsarbetande 20-64 år efter tid, typ, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 86767 Uppdaterad: 2019-03-05

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)


 4. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område, kön och yrkesställning.

  Välj variabler: Storlek: 51657 Uppdaterad: 2019-02-18

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  5. yrkesställning: Företagare, Anställd, Samtliga, (3)


 5. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område och arbetsplatsens storlek.

  Välj variabler: Storlek: 37697 Uppdaterad: 2019-03-05

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. arbetsplatsens storlek: 0 anställda, 1-9 anställda, 10-49 anställda, 50-99 anställda, ..., Samtliga (7)


 6. Befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus och kön.

  Välj variabler: Storlek: 49511 Uppdaterad: 2019-02-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Förvärvsfrekvens 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12869 Uppdaterad: 2019-02-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 8. Befolkningen 20-64 år efter tid, typ, område, sysselsättningsstatus, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 96895 Uppdaterad: 2019-03-05

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  6. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)


 9. Pendling efter tid, område, pendlingsriktning och pendlingsrelation.

  Välj variabler: Storlek: 22389 Uppdaterad: 2019-02-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, (2)
  4. pendlingsrelation: Annan del av egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Summa, (4)


 10. Pendling över kommungräns efter tid, område, pendlingsriktning och kön.

  Välj variabler: Storlek: 18035 Uppdaterad: 2019-02-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 11. Förvärvsarbetande efter tid, typ, område och pendlingsinformation.

  Välj variabler: Storlek: 36717 Uppdaterad: 2019-02-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  4. pendlingsinformation: Samtliga förvärvsarbetande, Bor och arbetar i samma område, Bor och arbetar i samma kommun, Pendlar annan del av LA-Linköping, ..., Pendlar kommun i annat län (6)


 12. Riktad pendling efter tid, bostadsområde och arbetsplatsområde.

  Välj variabler: Storlek: 87908 Uppdaterad: 2019-02-19

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. bostadsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)
  3. arbetsplatsområde: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (53)