Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Enkät till personer med sociala stödinsatser
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

avtalstyp/utförare Markera minst ett värde

Totalt 54 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

kvalitetsområde Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2016-07-01
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
index
Skapad datum
2016-07-01
Källa
Källa: Linköpings kommun, Statistik & Utredningar
Matris
OMS11
Detaljerad information
socstod
Fotnoter

Fotnoter

Enkäter genomförda hösten 2008 respektivev våren 2010 och 2012 med personer som har sociala stödinsatser beställda av Linköpings kommun.
avtalstyp/utförare
Stöd till barn, ungdom och familj (Eleonoragruppen)
Fritid döva: Fritidsverksamhet för vuxna döva, Råd och Stöd, LKU
St Lars-mottagningen, Behandlingsteam (Leanlink, Råd & Stöd)
Filbyter: Stöd och arbetsträning för ungdomar 18-25 år, Råd och Stöd, LKU
Ella-gruppen (Leanlink, Råd & Stöd)
Lyftet: Skolstöd för gymnasieungdomar, Råd och Stöd, LKU
Ungdomsmottagningen (Leanlink, Råd & Stöd)
Vreta Kloster: Rådgivning, stöd och behandling för boende i Ljungsbro/Vreta Kloster, Råd och Stöd, LKU
Exodus (Leanlink, Råd & Stöd)
Ella: Uppsökande arbete med ungdomar vid misstanke om narkotikamissbruk, Råd och Stöd, LKU
Brottsförebyggande (Leanlink, Råd & Stöd)
Anhörigstöd: Barn, ungdomar och vuxna anhöriga till personer med missbruksproblematik m.m., Eleonoragruppen
Fritidsverksamhet för döva (Leanlink, Råd & Stöd)
Hagadal: Verksamhet för föräldrar med spädbarn, Råd och Stöd, LKU
Öppenvårdsbehandling Vita (Linköpings Stadsmission)
St Lars: S:t Larsmottagningen erbjuder bedömning, rådgivning och behandling vid alkohol-, narkotika- och tablettproblematik, Råd och Stöd, LKU
Anhörigstöd, missbruk (Eleonoragruppen)
Kvinnofrid: Stöd för män, kvinnor och barn som upplevt våld i en nära relation, Råd och Stöd, LKU
Mini Maria (Leanlink)
Exodus: Utslussboende och stöd till ungdomar 18-25 år, Råd och Stöd, LKU