Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 16-74 år efter ålder, utbildningsnivå, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12799 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., 65-74 år (7)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, högst 2 år, Gymnasial utbildning, 3 år, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, ..., Uppgift saknas (6)
  3. kön: män, kvinnor, (2)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)


 2. Befolkningen efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 16870 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 90 år eller äldre (16)
  3. kön: män, kvinnor, (2)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Uppgift saknas (5)


 3. Procentuell fördelning efter tid, ålder, kön, födelseland och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 37401 Uppdaterad: 2019-04-02

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 20-64 år (19)
  3. kön: män, kvinnor, båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)
  5. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år, Eftergymnasial utbildning, mer än 3 år, Uppgift saknas (5)