Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ohälsotal 16-64 år efter kön, tid och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20180226
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-04-02
Källa
Källa: Försäkringskassan, Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
oh3
Fotnoter

Fotnoter

Observera att totalvärdet i denna tabell avser befolkningen 16-64 år.

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen 16-64 år

Observera att alla dagar är omräknade till heldagar - t ex två dagar med halversättning blir en samt att ohälsotalet och genomsnittligt antal sjukdagar inte innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda under de 14 resp 21 första dagarna av sjukdomsperioden. Ohälsotalet beräknas av Försäkringskassan.
tid
2015
2015 avser oktober månad.