Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inkomstnivå (tkr) efter typ av inkomst, tid, kön och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av inkomst Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190125
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-04-02
Källa
Källa: SCB, Östgötadatabasen
Matris
INK110
Fotnoter

Fotnoter

typ av inkomst
Nettoinkomst (20-w år)
Nettoinkomst visar den inkomst som som en person bidrar med till hushållets disponibla inkomst efter skatt och transfereringar.
Förvärvsinkomst (samtliga nattbefolkning (20-64 år))
Sammanräknad förvärvsinkomst för samtliga personer som har haft förvärvsinkomst under året.
Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande nattbefolkning (20-64 år))
Sammanräknad förvärvsinkomst för dem som betraktades som förvärvsarbetande vid mättidpunkten i november respektive år Förvärvsarbetande bosatta i Linköpings kommun
Förvärvsinkomst (förvärvsarbetande dagbefolkning (20-64 år))
Sammanräknad förvärvsinkomst för dem som betraktades som förvärvsarbetande vid mättidpunkten i november respektive år Förvärvsarbetande med sin arbetsplats i Linköpings kommun
tabelluppgift
20 %
Inkomstgräns för den andra decilen, dvs 20 procent av samtliga ingående hushåll/personer har en lägre inkomst än denna nivå
40 %
Inkomstgräns för den fjärde decilen, dvs 40 procent av samtliga ingående hushåll/personer har en lägre inkomst än denna nivå
60 %
Inkomstgräns för den sjätte decilen, dvs 40 procent av samtliga ingående hushåll/personer har en högre inkomst än denna nivå
80 %
Inkomstgräns för den åttonde decilen, dvs 20 procent av samtliga ingående hushåll/personer har en högre inkomst än denna nivå