Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Hushåll efter tabelluppgift, personantal och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

personantal

Totalt 9 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190425
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-04-25
Källa
Källa: SCB
Matris
HH01
Fotnoter

Fotnoter

En ny modell för att ta fram uppgifterna om hushåll används från och med 2016. Framförallt blir det betydligt färre med uppgift saknas enligt den nya modellen. De tidigare redovisade uppgifterna för hushållsstatistiken 2011 till 2015 har reviderats enligt den nya modellen. Det innebär att den uppgift avseende hela kommunen som redovisas i delområdesstatistiken inte överensstämmer med dessa uppgifter för hela kommunen 2014 och 2015.