Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsfrekvens för befolkningen 16- år efter tid, kön, ålder och födelseland.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190403
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2019-04-03
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
FA18
Fotnoter

Fotnoter

Förvärvsfrekvensen visar vilken andel av befolkningen (totalt eller i en viss åldersklass) som förvärvsarbetar.