Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande dagbefolkning (16- år) efter näringsgren (SNI2007), tid och kön.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

näringsgren (SNI2007)

Totalt 53 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190403
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-04-03
Källa
Källa: SCB Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
FA13
Fotnoter

Fotnoter

Näringsgrensindelning enligt SNI 2007. Det har inte varit möjjligt att ta fram könsfördelade uppgifter före 2008 enligt den nya indelningen.
näringsgren (SNI2007)
Banker och andra kreditinstitut
Näringsgrenen Utbildning är väsentligt annorlunda enligt SNI02 jämfört med SNI92, då Utbildning och Barnomsorg som numera ingår i näringsgrenen utgjorde var sin näringsgren. Detta material är justerat på så sätt att dessa båda näringsgrenar summerats tillsammans även före 2002.