Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsarbetande 16-w år efter typ, näringsgren (SNI2007) och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

näringsgren (SNI2007)

Totalt 17 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190403
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-04-03
Källa
Källa: SCB, sammanställning Statistik & Utredningar
Matris
FA30
Fotnoter

Fotnoter

Från och med redovisningen avseende 2008 presenteras näringsgrenarna enligt branschindelningen SNI 2007. Detta är en redovisning av en tillbakaskrivning på grov nivå som SCB gjort för perioden 2000-2007, samt även inkluderande värdena för 2008.
typ
Dagbefolkning
Dagbefolkning avser dem som förvärsvarbetar i Linköping oavsett var de är bosatta.
Nattbefolkning
Nattbefolkning avser de förvärsvarbetande som är bosatta i Linköping oavsett var de har sin arbetsplats.