Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

  1. Befolkningsprognos 2018-2027 efter tid, kön och ålder.

    Välj variabler: Storlek: 1846 Uppdaterad: 2019-01-14

    1. tid: 2017, 2018, 2019, 2020, ..., 2027 (11)
    2. kön: Män, Kvinnor, (2)
    3. ålder: 0-5, 6-12, 13-15, 16-18, ..., 80-w (9)