Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Öppet arbetslösa och i program med aktivitetsstöd efter tid, månad, typ, ålder/bakgrund och antal/procent/kategori.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

typ Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder/bakgrund Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

antal/procent/kategori Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20190520
Kontakt
Jimmy Lindahl - 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-05-20
Källa
Källa: Arbetsförmedlingen Sammanställd av Statistik & Utredningar
Matris
AL51
Fotnoter

Fotnoter

Det som redovisas under i kolumnen i åtgärder avser fr o m 2006 arbete med stöd, vilket är ungefär 500-700 personer färre än de som tidigare redovisades under arbetsmarknadspolitiska åtgärder.