Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst (20-w år) efter stadsdel, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7098 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd , 112 Skäggetorp , 113 Tornby , ..., Hela kommunen (69)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, (1)


 2. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 17938 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Uppgifts saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 17726 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Disponibel inkomst efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15558 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Antal hushåll, (2)


 5. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 35985 Uppdaterad: 2019-05-06

  1. stadsdel: 110 Linköpings norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter basområde, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 95199 Uppdaterad: 2019-05-14

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 7. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 19314 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 8. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 18837 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 9. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 17041 Uppdaterad: 2019-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)