Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Disponibel inkomst (20-w år) efter stadsdel, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 6602 Uppdaterad: 2016-06-02

  1. stadsdel: 110 Linköpings Norra omland, 111 Ryd , 112 Skäggetorp , 113 Tornby , ..., Hela kommunen (69)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2014 (10)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, (1)


 2. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 14081 Uppdaterad: 2018-10-10

  1. stadsdel: 110 Linköpings Norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Uppgifts saknas, Samtliga hushåll (5)


 3. Disponibel inkomst efter stadsdel, tid, tabelluppgift och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 13872 Uppdaterad: 2018-05-15

  1. stadsdel: 110 Linköpings Norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, (3)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, antal hushåll, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 4. Förvärvsinkomst (20-64 år) efter stadsdel, tid, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 17504 Uppdaterad: 2018-05-25

  1. stadsdel: 110 Linköpings Norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Hela kommunen (71)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, (1)
  4. kön: Man, Kvinna, Båda könen, (3)


 5. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 18428 Uppdaterad: 2018-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: män, kvinnor, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 6. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, stadsdel, födelseregion och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 17951 Uppdaterad: 2018-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. födelseregion: Utrikes född, Inrikes född, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)


 7. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18-24 år efter tid, stadsdel, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 16155 Uppdaterad: 2018-06-28

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: män, kvinnor, (2)
  4. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har ej fått socialbidrag, (3)