Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Antal personer per hushåll efter stadsdel och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4160 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)


 2. Hushållsstorlek efter tid, stadsdel och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 10995 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. tabelluppgift: Folkmängd, Antal hushåll, Hushåll med 1 person, Hushåll med 2 personer, ..., Uppgift saknas (8)


 3. Hushåll efter tid, stadsdel, upplåtelseform och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 11925 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, (4)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, (3)


 4. Hushåll efter tid, stadsdel, hushållstyp, tabelluppgift och antal barn.

  Välj variabler: Storlek: 52398 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Uppgift saknas (5)
  4. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  5. antal barn: 0 barn, 1 barn, 2 barn, 3+ barn, ..., Totalt (6)


 5. Hushåll efter basområde, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 15520 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, (4)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal boende per hushåll, (2)


 6. Hushåll efter basområde, tid och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 14543 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. upplåtelseform: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 7. Hushåll efter basområde, tid och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 13547 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. hushållstyp: Totalt, Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, (4)


 8. Familjer 20 år eller äldre efter tid, stadsdel, bostadstyp och familjetyp.

  Välj variabler: Storlek: 15929 Uppdaterad: 2019-02-05

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2014 (7)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Restförda (69)
  3. bostadstyp: Småhus, Bostadsrätt, Hyresrätt, Övriga, Uppgift saknas (5)
  4. familjetyp: Sammanboende, Ensamstående, (2)