Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Befolkningsförändringar efter stadsdel/ort, år och typ av förändring.

  Välj variabler: Storlek: 42112 Uppdaterad: 2018-03-23

  1. stadsdel/ort: Berga, Djurgården, Ekholmen, Ekkällan, ..., Restörda (70)
  2. år: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)
  3. typ av förändring: födda, döda, inflyttade, utflyttade, ..., totalbefolkning (6)


 2. Flyttningar efter stadsdel, tid, flyttningstyp och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 28296 Uppdaterad: 2018-03-23

  1. stadsdel: 110 Linköpings Norra omland, 111 Ryd, 112 Skäggetorp, 113 Tornby, ..., Restförda (71)
  2. tid: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2017 (17)
  3. flyttningstyp: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Egen kommun, Kommun i Östergötland, Kommun i annat län, Utlandet, (4)


 3. Befolkningsförändringar efter distrikt, tid och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3186 Uppdaterad: 2018-02-22

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., Hela kommunen (38)
  2. tid: 2016, 2017, (2)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Inflyttade, Utflyttade, ..., Folkmängd (7)


 4. Flyttning efter distrikt, tid, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 3322 Uppdaterad: 2018-02-22

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., På kommunen skriven (37)
  2. tid: 2016, 2017, (2)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Annat distrikt i Linköping, Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Annat land, (4)