Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

Personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

stadsdel

Totalt 72 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Fotnoter

Med utländsk bakgrund avses en summering av dem som är födda utomlands och dem som är födda i Sverige med båda föräldrarna födda
utomlands. Uppgifterna avser den 31 december respektive år. Materialet har sekretessgranskats, låga tal som ettor och tvåor har ersatts av andra tal.

Information

Enhet
antal
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Senast uppdaterad
20190208
Skapad datum
2019-02-08
Källa
Källa: SCB, sammanställning Statistik & Utredningar
Matris
UT01