Databasen är skapad av Statistik & Utredningar, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 72334 Uppdaterad: 2019-03-08

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., 80+ år (8)


 2. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 121237 Uppdaterad: 2019-03-08

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. ålder: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Samtliga (14)


 3. Folkmängd efter tid, stadsdel, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 169496 Uppdaterad: 2019-03-08

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Samtliga (21)


 4. Folkmängd efter stadsdel, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 19858 Uppdaterad: 2019-03-08

  1. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)


 5. Folkmängd efter basområde, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 48677 Uppdaterad: 2019-03-11

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 6. Folkmängd efter basområde, tid och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 84787 Uppdaterad: 2019-03-11

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  3. ålder: 0-5 år, 6-15 år, 16-18 år, 19-24 år, ..., Samtliga (9)


 7. Folkmängd 1990-2015 efter församling och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6942 Uppdaterad: 2016-02-29

  1. församling: Domkyrko, S:t Lars, Landeryd, Slaka, ..., Gottfridsberg (37)
  2. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2015 (26)


 8. Folkmängd efter distrikt och tid.

  Välj variabler: Storlek: 5184 Uppdaterad: 2019-03-11

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., På kommunen skriven (37)
  2. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)


 9. Folkmängd efter distrikt, tid och kön.

  Välj variabler: Storlek: 2734 Uppdaterad: 2019-02-25

  1. distrikt: Askeby, Bankekind, Berga, Björkeberg, ..., På kommunen skriven (37)
  2. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. kön: Män, Kvinnor, (2)


 10. Folkmängd efter tid och tätort.

  Välj variabler: Storlek: 4972 Uppdaterad: 2019-03-08

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  2. tätort: Askeby, Bankekind, Berg, Bestorp, ..., Totalt (23)


 11. Personer med svensk och utländsk bakgrund efter tid, stadsdel, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 105250 Uppdaterad: 2019-02-08

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. stadsdel: Linköpings norra omland, Ryd, Skäggetorp, Tornby, ..., Hela kommunen (72)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Födda i Sverige, Utrikes födda, Svenska medborgare, Utländska medborgare, ..., Hela befolkningen (7)


 12. Folkmängd efter basområde, tid och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 23707 Uppdaterad: 2019-02-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, (2)


 13. Folkmängd efter basområde, tid och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 24069 Uppdaterad: 2019-02-08

  1. basområde: Roxenområdet södra, Björnkärr, Alsätter västra, Alsätter östra, ..., Hela kommunen (202)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, (2)