Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 20-64 år efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 5418 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)