Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, kön och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 15733 Uppdaterad: 2023-11-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr (5)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Totalt med ekonomiskt bistånd, Har ej fått ekonomiskt bistånd, Totalt (5)


 2. Ekonomiskt bistånd för befolkningen 18 år eller äldre efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, födelseområde och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 15653 Uppdaterad: 2023-11-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (6)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, Summerat biståndsbelopp, mnkr, Medel, tkr, Median, tkr (5)
  4. födelseområde: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Totalt med ekonomiskt bistånd, Har ej fått ekonomiskt bistånd, Totalt (5)


 3. Ekonomisk standard efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, standardnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 11101 Uppdaterad: 2023-11-24

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  5. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)


 4. Ekonomisk standard efter tid, kön, ansvarsområde, tabelluppgift, standardnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 53645 Uppdaterad: 2023-12-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (9)


 5. Ekonomisk standard efter tid, härkomst, ansvarsområde, tabelluppgift, standardnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 53315 Uppdaterad: 2023-12-19

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  3. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  4. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  5. standardnivå: Låg ekonomisk standard, Medel ekonomisk standard, Hög ekonomisk standard, Samtliga, (4)
  6. ålder: 0-5 år, 6-12 år, 13-18 år, 19-29 år, ..., Totalt (9)


 6. Låg inkomststandard efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 3532 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2021, (1)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 7. Låg inkomststandard efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, upplåtelseform och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 3928 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2021, (1)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  5. ålder: 0-17 år, 18-64 år, 65-w år, Totalt, (4)