Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Ohälsotal för befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, ansvarsområde, tabellinnehåll och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6324 Uppdaterad: 2023-12-14

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabellinnehåll: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, Antal personer, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Ohälsotal för befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, ansvarsområde, tabellinnehåll, härkomst och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12171 Uppdaterad: 2023-12-15

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabellinnehåll: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, Antal personer, (3)
  4. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 3. Ohälsotal efter tid, kön, ansvarsområde, tabellinnehåll och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 35984 Uppdaterad: 2023-12-18

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  4. tabellinnehåll: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, Antal personer, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)