Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsinkomst för personer 20-64 år efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, härkomst och kön.

  Välj variabler: Storlek: 6884 Uppdaterad: 2023-12-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  4. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande personer 20-64 år efter tid, typ, ansvarsområde, tabelluppgift, härkomst och kön.

  Välj variabler: Storlek: 12337 Uppdaterad: 2023-12-22

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  4. tabelluppgift: Median, tkr, Personer, (2)
  5. härkomst: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)