Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Boende i bostadshushåll efter tid, ansvarsområde, tabellinnehåll och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 6977 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabellinnehåll: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, Andel hushåll, (4)
  4. hushållstyp: Sammanboende, Ensamstående, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 2. Boende i bostadshushåll efter tid, ansvarsområde, tabellinnehåll och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8171 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabellinnehåll: Antal boende i bostadshushåll, Antal hushåll, Antal boende per hushåll, Andel hushåll, (4)
  4. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)