Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Förvärvsarbetande efter tid, ansvarsområde, typ och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8415 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2021 (22)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. typ: Dagbefolkning, Nattbefolkning, Nettopendling, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Befolkningen efter tid, ansvarsområde, sysselsättningsstatus, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 16331 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Samtliga, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 3. Förvärvsfrekvens efter tid, ansvarsområde, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10345 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2021 (7)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., 20-64 år (14)