Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Antal arbetslösa efter tabellinnehåll, ansvarsområde, tabelluppgift, ålder, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 18022 Uppdaterad: 2023-11-23

  1. tabellinnehåll: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. tid: 2010-03-31, 2011-03-31, 2012-03-31, 2013-03-31, ..., 2023-03-31 (14)


 2. Antal arbetslösa i åldern 18-64 år efter tid, ansvarsområde, tabelluppgift, tabellinnehåll, kön och födelseområde.

  Välj variabler: Storlek: 17769 Uppdaterad: 2023-11-27

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2023-03-31 (9)
  2. ansvarsområde: Norr, Väster, Söder, Öster, ..., Hela kommunen (6)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. tabellinnehåll: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöf, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. födelseområde: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)