Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 15689 Uppdaterad: 2020-10-13

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Samtliga (6)