Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 18327 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Samtliga (6)


 2. Procentuell fördelning av befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 19334 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Samtliga (6)


 3. Befolkningen 16-74 år efter tid, kön, område, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 174359 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Samtliga (6)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)