Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Ohälsomått för befolkningen 20-64 år efter tid, område, ohälsomått och kön.

  Välj variabler: Storlek: 8680 Uppdaterad: 2021-06-08

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)