Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Ohälsomått för befolkningen 20-64 år efter tid, område, ohälsomått och kön.

  Välj variabler: Storlek: 9368 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2022 (18)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 2. Ohälsotal efter tid, kön, område, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 46467 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2022 (8)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. födelseland: Inrikes födda, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)