Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Valdeltagande efter tid, område och val.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

område

Totalt 4 Valda

Sök

val Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20221006
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013 - 20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2022-10-06
Källa
Valmyndigheten. Sammanställning, beräkning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
DEM100
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar den andel av de röstberättigade som röstade vid respektive val, och baseras på en manuell och ungefärlig översättning av kommunens valdistrikt till här redovisade områden. Det är inte möjligt att dela upp mindre tätorter och landsbygdsområden på separata områden. Mindre landsbygdsområden ingår även i det som redovisas för staden respektive större tätorter.
område
Staden
Avser tätorten Linköping.
Större tätorter
Avser de sju större tätorterna Malmslätt, Vikingstad, Ljungsbro, Berg, Sturefors, Ekängen och Linghem.
Mindre tätort/landsbygd
Visar summan för de 12 mindre tätorterna och landsbygdsområdena.
val
Regionvalet
Avser landstingsvalet 2010-2018.