Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, område, ålder och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 8808 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2020-03-31 (21)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  4. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 2. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, område, ålder och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 6867 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2020-03-31 (21)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  4. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)


 3. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, område, kön, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 9632 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 4. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, område, kön, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 7440 Uppdaterad: 2020-10-12

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2020-03-31 (6)
  2. område: Staden, Serviceorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)