Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, område, ålder och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 9745 Uppdaterad: 2023-08-16

  1. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2023-03-31 (24)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  4. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 2. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd efter tid, område, ålder och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 7507 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2000-03-31, 2001-03-31, 2002-03-31, 2003-03-31, ..., 2023-03-31 (24)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. ålder: 18-24 år, 18-64 år, (2)
  4. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)


 3. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, område, kön, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 13138 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2023-03-31 (9)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 4. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, område, kön, födelseland och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 9839 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2015-03-31, 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, ..., 2023-03-31 (9)
  2. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. födelseland: Födda i Sverige, Utrikes födda, Totalt, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)


 5. Öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, utbildningsnivå, område, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 20272 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31, ..., 2023-03-31 (8)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kategori: Befolkningen, Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (3)


 6. Andel öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd 18-64 år efter tid, utbildningsnivå, område, kön och kategori.

  Välj variabler: Storlek: 16113 Uppdaterad: 2023-08-17

  1. tid: 2016-03-31, 2017-03-31, 2018-03-31, 2019-03-31, ..., 2023-03-31 (8)
  2. utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning, Gymnasial utbildning, Kort eftergymnasial utbildning, Lång eftergymnasial utbildning, ..., Totalt (6)
  3. område: Staden, Större tätorter, Mindre tätorter, Landsbygd, ..., Delsumma samtliga tätorter (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kategori: Öppet arbetslösa, Öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd, (2)