Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Kvalitet inom grundskolan (årskurs 3) efter påstående, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 12817 Uppdaterad: 2011-06-14

  1. påstående: Pojkar och flickor behandlas lika på min skola, Jag tycker att det är roligt att gå till skolan, Det är oftast arbetsro på lektionerna, Jag har oftast någon att vara med på rasterna, ..., Det serveras bra mat i skolan (16)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, (3)
  3. område: Bankekind, Björkö, Björnkärr, Blästad, ..., Samtliga skolor (46)


 2. Kvalitet inom grundskolan (årskurs 3) efter kvalitetsområde, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 4688 Uppdaterad: 2011-06-14

  1. kvalitetsområde: Sammanfattande index, Undervisning och lärande, Trygghet, normer och arbetsro, Lokaler och skolmat, Totalindex (5)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, (3)
  3. område: Bankekind, Björkö, Björnkärr, Blästad, ..., Samtliga skolor (46)


 3. Kvalitet inom grundskolan (årskurs 6) efter påstående, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 12076 Uppdaterad: 2011-06-14

  1. påstående: Pojkar och flickor behandlas lika på min skola, Jag tycker att det är roligt att gå till skolan, Det är oftast arbetsro på lektionerna, Jag har oftast någon att vara med på rasterna, ..., Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut (17)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, (3)
  3. område: Björkö, Blästadsskolan, Brunnbyskolan, Bäckskolan, ..., Samtliga skolor (39)


 4. Kvalitet inom grundskolan (årskurs 6) efter kvalitetsområde, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 4346 Uppdaterad: 2011-06-14

  1. kvalitetsområde: Sammanfattande index, Undervisning och lärande, Trygghet, normer och arbetsro, Lokaler och skolmat, Totalindex (5)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, (3)
  3. område: Björkö, Blästadsskolan, Brunnbyskolan, Bäckskolan, ..., Samtliga skolor (39)


 5. Kvalitet inom grundskolan (årskurs 9) efter påstående, område, tid och värde.

  Välj variabler: Storlek: 15914 Uppdaterad: 2010-02-09

  1. påstående: Pojkar och flickor behandlas lika på min skola, Jag tycker att det är roligt att gå till skolan, Det är oftast arbetsro på lektionerna, Jag har oftast någon att vara med på rasterna, ..., Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut (17)
  2. område: Berzeliusskolan, Björkö friskola, Ekholmsskolan, Engelska skolan, ..., Samtliga skolor (18)
  3. tid: 2008, 2009, (2)
  4. värde: Instämmer helt, Instämmer delvis, Instämmer delvis inte, Instämmer inte alls, Vet ej (5)


 6. Kvalitet inom grundskolan (årskurs 9) efter påstående, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 6536 Uppdaterad: 2011-06-14

  1. påstående: Pojkar och flickor behandlas lika på min skola, Jag tycker att det är roligt att gå till skolan, Det är oftast arbetsro på lektionerna, Jag har oftast någon att vara med på rasterna, ..., Jag är nöjd med vad som finns att göra på fritiden efter skolans slut (17)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, (3)
  3. område: Berzeliusskolan, Björkö friskola, Ekholmsskolan, Engelska skolan, ..., Samtliga skolor (18)


 7. Kvalitet inom grundskolan (årskurs 9) efter kvalitetsområde, tid och område.

  Välj variabler: Storlek: 2489 Uppdaterad: 2011-06-14

  1. kvalitetsområde: Sammanfattande index, Undervisning och lärande, Trygghet, normer och arbetsro, Lokaler och skolmat, Totalindex (5)
  2. tid: 2008, 2009, 2010, (3)
  3. område: Berzeliusskolan, Björkö friskola, Ekholmsskolan, Engelska skolan, ..., Samtliga skolor (18)