Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Ohälsomått efter tid, kön, kommun, ohälsomått, födelseland och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

ohälsomått Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

födelseland

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230615
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-15
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
OHLS08
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med befolkningen i respektive åldersgrupp. SCB baserar sin beräkning av ohälsotalet på befolkningen i åldern 16-64 år bosatt i området vid respektive
årsskifte.
Observera att alla dagar är omräknade till heldagar - t ex två dagar med halversättning blir en samt att ohälsotalet och genomsnittligt antal sjukdagar inte innehåller dagar med sjuklön från arbetsgivare till anställda under de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.
ohälsomått
Ohälsotal
Ohälsotalet beräknas genom att summan av dagar med utbetald sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med sjuk- och aktivitetsersättning divideras med antalet personer i respektive åldersgrupp.
Sjukpenningdagar
Visar antalet utbetalda dagar med sjukpenning. Innehåller inte dagar med sjuklön från arbetsgivare under de 14 första dagarna av sjukdomsperioden.