Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Inskrivna arbetslösa (årsmedeltal) efter åldersgrupp, kommun, arbetslöshetskategori, kön och tid.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

åldersgrupp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

arbetslöshetskategori

Totalt 4 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230126
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-01-26
Källa
Arbetsförmedlingen. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
ALOS02
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar det genomsnittliga antalet arbetslösa personer per månad för respektive kalenderår. Då uppgifterna genomgående redovisas som heltal kan det på grund av avrundningseffekt i enstaka fall förekomma att exempelvis summan av enskilt redovisade siffror för män och kvinnor inte överensstämmer med totalen. Vid sidan om antalet inskrivna arbetslösa visas även antalet tidigare inskrivna som har erhållit ett arbete.
arbetslöshetskategori
Har fått arbete
Visar tidigare inskrivna arbetslösa som har fått arbete. Uppgiften avser det genomsnittliga antalet personer per månad som har fått ett arbete.