Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Riktad pendling efter tid, bostadskommun och arbetsställekommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 36 Valda

Sök

bostadskommun Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök

arbetsställekommun Markera minst ett värde

Totalt 41 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20201126
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2020-11-26
Källa
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) FoB80, samt ÅRSYS 1985-1992, RAMS 1993-w Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
PEN65
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna avser arbetspendling över kommungräns. Vid sidan om samtliga 13 kommuner i Östergötlands län redovisas även en del kommunern i angränsande län samt de större kommunerna i landet. I de fall både bostadskommun och arbetsställekommun är densamma visas antalet personer som både bor och arbetar i samma kommun i stället för arbetspendlande personer. För perioden 1985-1992 redovisas inte några tal lägre än fem (5).