Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Försörjningskapacitet efter tid, tabelluppgift och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 68 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20191004
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-11-25
Källa
Källa: SCB respektive Kommunerna i Östergötlands län samt Region Östergötland Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
EKO2038
Fotnoter

Fotnoter

Prognos för perioden 2019-2038 redovisas endast för den (demografiska) försörjningskvoten. Prognoserna baseras på egna befolkningsprognoser framtagna av kommunerna Linköping, Norrköping och Mjölby, samt för Kinda kommun från SCB beställd befolkningsprognos och för Åtvidaberg från Linköpings kommun beställd befolkningsprognos. För övriga kommuner hämtas uppgifterna från befolkningsprognoser som tagits fram av SCB på uppdrag från region Östergötland.
tabelluppgift
Försörjningskvot
Försörjningskvoten beräknas utifrån summan för antalet personer i åldern 0-19 år och dem som är 65 år eller äldre vilken sedan divideras med antalet personer i åldern 20-64 år. Det kan även uttryckas som antalet personer i ej förväntad yrkesverksam ålder dividerat med antalet personer i förväntad yrkesverksam ålder. Om kvoten blir större än ett (1) finns det fler i kommunen som är i icke yrkesverksam ålder än dem som är i yrkesverksam ålder. Begreppet kan även förtydligas som den demografiska försörjningskvoten.
Ekonomisk försörjningskvot
Hela den icke förvärvsarbetande befolkningen 0 år eller äldre dividerat med antalet förvärvsarbetande 16 år eller äldre i nattbefolkningen.
Försörjningsbörda
Försörjningsbördan beräknas som hela befolkningen dividerat med antalet förvärvsarbetande personer i nattbefolkningen 20-64 år.