Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Bruttoregionprodukt (BRP) efter tid, tabelluppgift och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20191217
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2019-12-17
Källa
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
EKO08
Fotnoter

Fotnoter

Bruttoregionprodukten (BRP) redovisas i denna tabell med löpande priser.
tabelluppgift
BRP (miljoner kr)
Förädlingsvärde (BRP) till marknadspris. Summerat värde redovisat som miljoner kronor.
BRP per capita (tkr)
BRP per invånare, beräknat på medelfolkmängden.
BRP per sysselsatt med arbetsplats i kommunen (tkr)
BRP per sysselsatt är beräknat på medelantalet anställda under året med arbetsplats i kommunen (dagbefolkningen).