Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Medelålder vid barnets födelse efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 48 Valda

Sök

tabelluppgift Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

kön

Totalt 2 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20191003
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
År
Skapad datum
2019-10-03
Källa
Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) Sammanställning: Statistikgruppen, Linköpings kommun
Matris
BEFO565
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna visar den genomsnittliga åldern för mödrar och fäder i kommunerna respektive år. Dessutom redovisas i tabellen den summerade fruktsamheten.
tabelluppgift
Totalt samtliga barn
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid barnets födelse. Åldersuppgiften gäller för samtliga barn.
Första barnet
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid det första barnets födelse.
Andra barnet
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid det andra barnets födelse.
Tredje barnet eller mer
Visar den genomsnittliga åldern för föräldrarna vid det tredje eller efterföljande barns födelse.
Summerad fruktsamhet
Summerad fruktsamhet visar hur många barn som föds i förhållande till antalet kvinnor respektive män i åldern 15-49 år. Summeringen görs på ett sätt som att talet anses beskriva hur många barn totalt under sin levnad som en kvinna förväntas föda utifrån den fördelning som gäller för ett år. Vid tal på 2,1 eller högre per kvinna anses befolkningen reproducera sig själv.