Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 225849 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, födelseland, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 247042 Uppdaterad: 2021-03-04

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 3. Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, födelseland, kommun, typ, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 487799 Uppdaterad: 2021-03-04

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. typ: Samtliga invånare, Inom respektive födelselandsgrupp, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 4. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 23957 Uppdaterad: 2021-03-04

  1. tid: 1984, 1985, 1986, 1987, ..., 2020 (37)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)


 5. Procentuell fördelning av befolkningen och prognos i femårsklasser efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 369324 Uppdaterad: 2021-06-16

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2040 (76)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 6. Folkmängd efter tid, kommun, tabelluppgift och medborgarskap.

  Välj variabler: Storlek: 33521 Uppdaterad: 2021-03-18

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. medborgarskap: Svenska medborgare, Utländska medborgare, Totalt, (3)


 7. Antal personer som fått svenskt medborgarskap efter tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 19904 Uppdaterad: 2021-03-19

  1. tid: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. ålder: -6 år, 7-17 år, 18-24 år, 25-44 år, ..., Totalt (7)


 8. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, födelselän, bakgrund och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 55740 Uppdaterad: 2021-04-09

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. födelselän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Samtliga (23)
  3. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 9. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, kommun, tabelluppgift och typ.

  Välj variabler: Storlek: 47505 Uppdaterad: 2021-03-19

  1. tid: 1994, 1995, 1996, 1997, ..., 2020 (27)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal, Procent, (2)
  4. typ: Utrikes födda, Inrikes födda med båda föräldrarna födda utomlands, Inrikes födda med en förälder född utomlands, Summa andra generationens invandrare, ..., Hela befolkningen (9)


 10. Befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 225850 Uppdaterad: 2021-03-19

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 11. Procentuell fördelning av befolkning med svensk eller utländsk bakgrund efter tid, bakgrund, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 223442 Uppdaterad: 2021-03-19

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. bakgrund: Svensk bakgrund, Utländsk bakgrund, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 12. Flyttning efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 172713 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 13. Flyttning efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 77946 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 14. Flyttning efter tid, födelseregion, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 102916 Uppdaterad: 2021-05-28

  1. tid: 2002, 2003, 2004, 2005, ..., 2020 (19)
  2. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, Totalt, (4)
  6. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 15. Flyttning efter tid, kommun, födelsevärldsdel, kön, riktning och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 271082 Uppdaterad: 2021-05-28

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. födelsevärldsdel: Sverige, Norden utom Sverige, Övriga EU, Europa utom EU, ..., Totalt (10)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  6. tabelluppgift: Inom egen kommun, Annan kommun i länet, Annat län, Annat land, ..., Totalt antal flyttande (7)


 16. Flyttning efter tid, riktning, kommun, kön och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 99973 Uppdaterad: 2021-06-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 17. Flyttning efter tid, riktning, kommun, födelseregion och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 101018 Uppdaterad: 2021-06-02

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. riktning: Inflyttning, Utflyttning, Nettoflyttning, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt annat län (23)


 18. Riktad flyttning inom Östergötlands län efter tid, utflyttningskommun och inflyttningskommun.

  Välj variabler: Storlek: 42126 Uppdaterad: 2021-05-28

  1. tid: 1963, 1964, 1965, 1966, ..., 2020 (58)
  2. utflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. inflyttningskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 19. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 267842 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, (2)
  5. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 20. Procentuell fördelning av flyttande efter tid, kommun, riktning, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 68530 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1968, 1969, 1970, 1971, ..., 2020 (53)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. riktning: Inflyttning, Utflyttning, (2)
  4. tabelluppgift: Inrikes flyttning, Utrikes flyttning, Totalt, (3)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)


 21. Födda barn efter tid, kommun, tabelluppgift, barnets kön och moderns ålder.

  Välj variabler: Storlek: 180461 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal födda barn, Andel efter moderns ålder, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  4. barnets kön: Pojke, Flicka, Totalt, (3)
  5. moderns ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 22. Kvinnor som har fött barn under året efter tid, födelseland, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 43186 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. tabelluppgift: Antal kvinnor som fött barn, Andel av dem som har fött barn, procent, Andel som fött barn av samliga kvinnor i åldersgruppen, procent, (3)
  5. ålder: 15-24 år, 25-29 år, 30-34 år, 35-39 år, ..., Totalt 15-49 år (6)


 23. Demografisk analys efter tid, tabelluppgift, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 44521 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. tabelluppgift: Medelålder totalt samtliga barn, Medelålder första barnet, Medelålder andra barnet, Medelålder tredje barnet eller mer, Summerad fruktsamhet (5)
  3. kön: Fäder, Mödrar, (2)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 24. Demografisk analys efter befolkningsgrupp, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 56438 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. befolkningsgrupp: Totalt, Inrikes född, Utrikes född, Svensk bakgrund, ..., Hyresrätt (14)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Summerad fruktsamhet, Andel mödrar yngre än 25 år, Genomsnittlig ålder för kvinnor som fött barn under året, (3)
  4. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)


 25. Döda efter tid, kommun, tabelluppgift, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 185308 Uppdaterad: 2021-02-24

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Antal, Andel, procent, (2)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 0-64 år, 65-69 år, 70-74 år, 75-79 år, ..., Totalt (9)


 26. Medellivslängd, återstående vid födseln efter kön, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 6233 Uppdaterad: 2021-03-19

  1. kön: Män, Kvinnor, Differens mellan kvinnor och män, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tid: 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005, ..., 2016-2020 (19)


 27. Medelålder efter tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 13214 Uppdaterad: 2021-03-18

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2020 (50)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 28. Skatteunderlag efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 17691 Uppdaterad: 2020-12-17

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  2. tabelluppgift: Skatteunderlag, miljoner kronor, Skattekraft, skattekronor per invånare, Andel (%) av riksmedelvärdet, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 29. Kommunalskatteuppgifter efter tid, tabellinnehåll, skattesats och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 29412 Uppdaterad: 2020-12-17

  1. tid: 1971, 1972, 1973, 1974, ..., 2021 (51)
  2. tabellinnehåll: Utdebitering, kronor per skattekrona, Andel (%) av riksmedelvärdet, (2)
  3. skattesats: Skattesats, total kommunal, Skattesats till kommun, Skattesats till landsting, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 30. Bruttoregionprodukt (BRP) efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 9526 Uppdaterad: 2021-01-11

  1. tid: 1993, 1994, 1995, 1996, ..., 2018 (26)
  2. tabelluppgift: BRP (miljoner kr), BRP per capita (tkr), BRP per sysselsatt med arbetsplats i kommunen (tkr), (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 31. Lönesummor (mnkr) efter kön, kommun, typ, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 24065 Uppdaterad: 2020-11-26

  1. kön: Män, Kvinnor, Ej specificerat, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tabelluppgift: Lönesumma (mnkr), Antal kontrolluppgifter (KU), (2)
  5. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)


 32. Lönesummor (mnkr) efter sektor, kommun, typ och tid.

  Välj variabler: Storlek: 10505 Uppdaterad: 2021-04-22

  1. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  4. tid: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2019 (16)


 33. Resultaträkning för kommuner och landsting efter resultaträkningspost, kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 46322 Uppdaterad: 2021-06-28

  1. resultaträkningspost: Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Avskrivningar, Verksamhetens nettokostnader, ..., Årets resultat (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Kr/invånare, Tkr, löpande priser, (2)
  4. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2020 (23)


 34. Försörjningskapacitet efter tid, tabelluppgift och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 49484 Uppdaterad: 2021-06-16

  1. tid: 1965, 1966, 1967, 1968, ..., 2070 (106)
  2. tabelluppgift: Försörjningskvot, Ekonomisk försörjningskvot, Försörjningsbörda, Summerad schablonkostnad, mnkr, Schablonkostnad per capita, tkr (5)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 35. Förvärvsinkomst för förvärvsarbetande efter tid, typ, sektor, kön, kommun och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 323185 Uppdaterad: 2021-06-16

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. sektor: Offentlig sektor, Privat sektor, Totalt, (3)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (14)


 36. Förvärvsarbetande efter typ, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 20427 Uppdaterad: 2021-03-24

  1. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  2. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2019 (37)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 37. Befolkningen i åldern 20-64 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 26988 Uppdaterad: 2021-03-25

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 38. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kommun, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 273588 Uppdaterad: 2021-03-25

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 39. Befolkningen i åldern 16-74 år efter sysselsättningsstatus, tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 290115 Uppdaterad: 2021-04-20

  1. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Ej förvärvsarbetande, Totalt, (3)
  2. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 40. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion, sysselsättningsstatus och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 279107 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. sysselsättningsstatus: Förvärvsarbetande, Totalt, (2)
  6. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Summa har invandrat (10)


 41. Förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, näringsgren, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 39134 Uppdaterad: 2021-03-25

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 42. Procentuell fördelning av förvärvsarbetande dagbefolkning efter tid, näringsgren, kön och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 42046 Uppdaterad: 2021-03-25

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  2. näringsgren: Jordbruk, skogsbruk och fiske, Tillverkning och utvinning, Energi och miljö, Byggverksamhet, ..., Samtliga (17)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)


 43. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 12071 Uppdaterad: 2021-03-25

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (18)


 44. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, kommun och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 152416 Uppdaterad: 2021-03-25

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  4. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 65-74 år (19)


 45. Förvärvsfrekvens efter tid, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 180712 Uppdaterad: 2021-04-20

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  5. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Summa 65-74 år (19)


 46. Förvärvsfrekvens för befolkningen 20-64 år efter tid, kön, kommun, födelseregion och vistelsetid.

  Välj variabler: Storlek: 219865 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Övriga Europa, ..., Summa utrikes födda (7)
  5. vistelsetid: Ej invandrat, < 1 år, 1-3 år, 4-6 år, ..., Samtliga som har invandrat (10)


 47. Förvärvsarbetande efter tid, typ, kön, kommun, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 189002 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. typ: Nattbefolkning, Dagbefolkning, (2)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. födelseland: Inrikes född, Utrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 48. Dagbefolkningen i relation till nattbefolkningen efter kön, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 9814 Uppdaterad: 2021-01-25

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 49. Nystartade företag efter kommun, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 3822 Uppdaterad: 2021-06-22

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tabelluppgift: Antal nystartade företag, Etebleringsfrekvens (Nya företag per 1000 invånare), (2)
  3. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2020 (14)


 50. Pendling efter pendlingsriktning, tid och kommun.

  Välj variabler: Storlek: 16252 Uppdaterad: 2020-11-26

  1. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, Bruttopendling, Bor och arbetar i samma kommun (5)
  2. tid: 1975, 1980, 1985, 1986, ..., 2019 (37)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)


 51. Pendling efter pendlingsriktning, kommun, ålder, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 152894 Uppdaterad: 2021-06-16

  1. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-34 år, 35-44 år, ..., Totalt (9)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2019 (35)


 52. Pendling efter tid, pendlingsriktning, kön, kommun, tabelluppgift och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 228922 Uppdaterad: 2021-06-16

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. tabelluppgift: Annan kommun i länet, Kommun i annat län, Summa över kommungräns, Bor och arbetar i samma kommun, (4)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (13)


 53. Pendlingsinformation efter tid, bostadskommun och arbetsställekommun.

  Välj variabler: Storlek: 197876 Uppdaterad: 2021-09-28

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2019 (36)
  2. bostadskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)
  3. arbetsställekommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)


 54. Riktad pendling efter tid, bostadskommun och arbetsställekommun.

  Välj variabler: Storlek: 195345 Uppdaterad: 2021-09-28

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2019 (36)
  2. bostadskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)
  3. arbetsställekommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)


 55. Riktad pendling efter tid, kommun, pendlingsriktning och relationskommun.

  Välj variabler: Storlek: 205123 Uppdaterad: 2021-09-30

  1. tid: 1980, 1985, 1986, 1987, ..., 2019 (36)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  4. relationskommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Gävle kommun (41)


 56. Riktad pendling efter tid, pendlingsriktning, kön, kommun och relationslän.

  Välj variabler: Storlek: 100169 Uppdaterad: 2021-09-30

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. pendlingsriktning: Inpendling, Utpendling, Nettopendling, (3)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  5. relationslän: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, ..., Totalt (23)


 57. Färdigställda lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 7384 Uppdaterad: 2021-05-28

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020 (46)


 58. Färdigställda lägenheter efter lägenhetsstorlek, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 19945 Uppdaterad: 2021-05-28

  1. lägenhetsstorlek: 1 rum och kök, 2 rum och kök, 3 rum och kök, 4 rum och kök, ..., Totalt (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2020 (30)


 59. Färdigställda lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 14225 Uppdaterad: 2021-05-28

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Totalt, (4)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  4. tid: 1991, 1992, 1993, 1994, ..., 2020 (30)


 60. Antal lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 10824 Uppdaterad: 2021-04-29

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2020 (35)


 61. Andel lägenheter efter hustyp, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 9586 Uppdaterad: 2021-04-29

  1. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1970, 1975, 1980, 1985, ..., 2020 (35)


 62. Antal lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 39122 Uppdaterad: 2021-04-29

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)


 63. Andel lägenheter efter upplåtelseform, kommun, hustyp och tid.

  Välj variabler: Storlek: 49344 Uppdaterad: 2021-04-29

  1. upplåtelseform: Äganderätt, Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Totalt (5)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. hustyp: Småhus, Flerbostadshus, Övriga hus, Specialbostäder, Totalt (5)
  4. tid: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)


 64. Försålda småhus efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 12972 Uppdaterad: 2021-06-05

  1. tabelluppgift: Försålda permanentbostäder, antal, Köpeskilling, medelvärde (tkr), Köpeskillingskoefficient, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 1981, 1982, 1983, 1984, ..., 2020 (40)


 65. Hyra i hyreslägenheter efter tabelluppgift, kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 2086 Uppdaterad: 2021-06-05

  1. tabelluppgift: Medianhyra i hyreslägenhet, Medelhyra i hyreslägenhet, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tid: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 (5)


 66. Antal fritidshus efter kommun och tid.

  Välj variabler: Storlek: 4587 Uppdaterad: 2021-04-28

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  2. tid: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2020 (23)


 67. Hushåll efter tid, kommun och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 5314 Uppdaterad: 2021-03-22

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Boende per hushåll, Antal hushåll, Boende i bostadshushåll, (3)


 68. Antal hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 14629 Uppdaterad: 2021-03-23

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 69. Procentuell fördelning av hushåll efter kommun, hushållsstorlek, tabelluppgift och tid.

  Välj variabler: Storlek: 14462 Uppdaterad: 2021-03-23

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Totalt (9)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)


 70. Antal hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 8239 Uppdaterad: 2021-03-23

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Antal hushåll, Antal personer boende i bostadshushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 71. Procentuell fördelning av hushåll efter tid, kommun, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 7861 Uppdaterad: 2021-03-23

  1. tid: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. tabelluppgift: Hushåll, Personer, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 72. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, kön och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 64597 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt (17)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)


 73. Antal hushåll efter tid, kommun, referenspersonens ålder, hushållstyp och detaljer.

  Välj variabler: Storlek: 31843 Uppdaterad: 2021-06-17

  1. tid: 2015, 2016, 2017, 2018, ..., 2020 (6)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. referenspersonens ålder: 16-24 år, 25-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Totalt (6)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Totalt, (4)
  5. detaljer: Utan barn, Med barn 0-24 år, Med barn 25 år eller äldre, Totalt, (4)


 74. Inskrivna arbetslösa (årsmedeltal) efter åldersgrupp, kommun, arbetslöshetskategori, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 31875 Uppdaterad: 2021-01-25

  1. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt antal inskrivna arbetslösa, Har fått arbete, (4)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2020 (25)


 75. Inskrivna arbetslösa i procent (årsmedeltal) efter tid, kommun, arbetslöshetsmått, åldersgrupp, kön och arbetslöshetskategori.

  Välj variabler: Storlek: 31941 Uppdaterad: 2021-02-18

  1. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. arbetslöshetsmått: Andel av befolkningen, Andel av arbetskraften, (2)
  4. åldersgrupp: Samtliga 16-64 år, Ungdomar 18-24 år, (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  6. arbetslöshetskategori: Öppet arbetslösa, Program med aktivitetsstöd, Totalt, (3)


 76. Ohälsomått efter tid, kön, kommun, ohälsomått, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 154249 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020 (11)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. ohälsomått: Ohälsotal, Sjukpenningdagar, (2)
  5. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  6. ålder: 16-19 år, 20-24 år, 25-29 år, 30-34 år, ..., Totalt 20-64 år (12)


 77. Befolkningen efter typ av studiedeltagande, studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten, kommun, kön och tid.

  Välj variabler: Storlek: 25538 Uppdaterad: 2021-06-16

  1. typ av studiedeltagande: Gymnasieskola, KOMVUX, Högskoleutbildning, (3)
  2. studieortens läge i förhållande till folkbokföringsorten: Bostadsort och studieort i samma kommun, Bostadsort och studieort i olika kommuner i samma län, Bostadsort och studieort i olika län, (3)
  3. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  4. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  5. tid: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2019 (21)


 78. Högskoleövergångar efter kön, kommun, tabelluppgift och läsår.

  Välj variabler: Storlek: 11847 Uppdaterad: 2021-06-16

  1. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Hela länet (14)
  3. tabelluppgift: Avgångna från gymnasieskolan, antal, Påbörjat högskolestudier inom tre år, antal, Övergångsfrekvens, procent, (3)
  4. läsår: 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, ..., 2016/17 (14)


 79. Befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 49714 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2020 (36)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 80. Befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 286822 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2020 (36)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 81. Befolkningen i åldern 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 131603 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)


 82. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 20-64 år efter tid, kommun, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 50561 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2020 (36)
  2. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  3. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)


 83. Procentuell fördelning av befolkningen i åldern 16-74 år efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 332623 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2020 (36)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16-74 år (7)


 84. Procentuell fördelning av befolkningen 16 år eller äldre efter kommun, kön, tid, utbildningsnivå och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 156069 Uppdaterad: 2021-05-31

  1. kommun: Ödeshögs kommun, Ydre kommun, Kinda kommun, Boxholms kommun, ..., Riket (15)
  2. kön: Män, Kvinnor, Totalt, (3)
  3. tid: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Totalt (6)
  5. ålder: 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, ..., Totalt 16 år eller äldre (9)