Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning enligt befolkningsprognos efter tid, område och åldersgrupp.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

åldersgrupp Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230612
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-12
Källa
SCB, samt egna befolkningsprognoser för Linköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun och dess delområden. Delområdesprognos för Åtvidabergs kommun och Kinda kommun. Övriga kommuners prognoser samt prognosen för hela länet är hämtade från SCB:s framskrivning av folkmängden i alla landets kommuner. Sammanställning och bearbetning: Statistikgruppen, Linköpings kommun.
Matris
GK01
Fotnoter

Fotnoter

Befolkningsutveckling för perioden 2005 till 2022, samt befolkningsprognos för perioden 2023 till 2032.
åldersgrupp
Försörjningskvot
Försörjningskvoten beräknas utifrån summan för antalet personer i åldern 0-19 år och dem som är 65 år eller äldre vilken sedan divideras med antalet personer i åldern 20-64 år. Det kan även uttryckas som antalet personer i ej förväntad yrkesverksam ålder dividerat med antalet personer i förväntad yrkesverksam ålder. Om kvoten blir större än ett (1) finns det fler i kommunen som är i icke yrkesverksam ålder än dem som är i yrkesverksam ålder.
Summerad schablonkostnad, mnkr
Visar en generellt beräknad demografisk schablonkostnad. Följande för hela perioden fasta belopp har används vid beräkningen. För personer i åldern 0-19 år 100 tkr, för personer i åldern 20-64 år 20 tkr, för personer i åldern 65-79 år 50 tkr och för personer 80 år eller äldre 220 tkr. Det redovisade värdet är den summerade schablonkostnaden för samtliga personer boende i området. Redovisas som miljoner kronor.
Schablonkostad per capita, tkr
Uppgiften avser den beräknade schablonkostnaden per person för de boende i området. Redovisas som tusentals kronor.