Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Procentuell fördelning av befolkningen efter tid, område, födelseland och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

födelseland Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230608
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
procent
Skapad datum
2023-06-08
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
GK01
Fotnoter

Fotnoter

ålder
Försörjningskvot
Försörjningskvoten beskriver relationen mellan den del av befolkningen som är i icke förvärvsarbetande ålder och den del av befolkningen som är i förvärvsarbetande ålder. Dvs, summan (0-19 år + 65-w år) delat med (20-64 år). I denna tabell har denna kvot multiplicerats med 100. Det innebär att om värdet är 100 eller högre finns det fler som är i icke förvärvsarbetande ålder än dem som är i förvärvsarbetande ålder.