Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Personer i åldern 18 år eller äldre med socialbidrag efter tid, område och omfattning.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

omfattning Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20210622
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2021-06-22
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
EB20
Fotnoter

Fotnoter

Materialet har sekretessgranskats. Små tal som 1 t.o.m. 4 har ersatts av andra tal, exempelvis 0 (-) och 5.
omfattning
1-9 månader
Avser dem som har haft ekonomiskt bistånd mellan 1 och 9 månader under kalenderåret.
10-12 månader
Avser dem som långvarigt har haft ekonomiskt bistånd under kalenderåret, dvs. mellan 10 och 12 månader.