Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

 1. Folkmängd efter tid, område, kön och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 178642 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. ålder: 0-4 år, 5-9 år, 10-14 år, 15-19 år, ..., Totalt (21)


 2. Folkmängd efter tid, område, kön och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 120780 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)


 3. Folkmängd efter tid, område, kön och födelseland.

  Välj variabler: Storlek: 34911 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)


 4. Folkmängd efter tid, område, födelseland och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 43506 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 5. Folkmängd efter tid, område, kön och bakgrund.

  Välj variabler: Storlek: 35182 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)


 6. Folkmängd efter tid, område, bakgrund och ålder.

  Välj variabler: Storlek: 44101 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. bakgrund: Utländsk bakgrund, Svensk bakgrund, Totalt, (3)
  4. ålder: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 7. Folkmängd efter tid, område och födelseregion.

  Välj variabler: Storlek: 25805 Uppdaterad: 2019-04-04

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseregion: Sverige, Norden, Övriga EU, Europa utom Norden och EU, ..., Samtliga (8)


 8. Utrikes födda efter tid, område och vistelsetid i Sverige.

  Välj variabler: Storlek: 16456 Uppdaterad: 2019-09-06

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. vistelsetid i Sverige: 0-4 år, 5-9 år, 10-19 år, 20 år eller mer, Samtliga (5)


 9. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, område och åldersklass.

  Välj variabler: Storlek: 34104 Uppdaterad: 2019-10-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2028 (24)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Mjölby kommun (23)
  3. åldersklass: 0-5 år, 6-9 år, 10-12 år, 13-15 år, ..., Totalt (13)


 10. Folkmängd och befolkningsprognos efter tid, område och åldersgrupp.

  Välj variabler: Storlek: 14005 Uppdaterad: 2019-10-07

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2028 (24)
  2. område: Linköpings tätort, Ljungsbro tätort, Bergs tätort, Malmslätts tätort, ..., Mjölby kommun (23)
  3. åldersgrupp: 0-19 år, 20-64 år, 65 år eller äldre, Totalt, (4)


 11. Befolkningsförändringar efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 10732 Uppdaterad: 2019-05-15

  1. tid: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Födda, Döda, Inflyttning, Utflyttning, (4)


 12. Hushåll efter tid, område och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 8288 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga, (4)


 13. Hushåll efter tid, område, tabelluppgift och hushållstyp.

  Välj variabler: Storlek: 16955 Uppdaterad: 2019-04-30

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal boende per hushåll, Antal hushåll, (2)
  4. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende, Övriga hushåll, Samtliga hushåll, (4)


 14. Hushåll efter tid, område och hushållsstorlek.

  Välj variabler: Storlek: 10204 Uppdaterad: 2019-04-30

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållsstorlek: 1 person, 2 personer, 3 personer, 4 personer, ..., Samtliga (6)


 15. Hushåll efter tid, område och förekomst av barn 0-17 år.

  Välj variabler: Storlek: 7016 Uppdaterad: 2019-04-30

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. förekomst av barn 0-17 år: Har hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Utan hemmaboende barn i åldern 0-17 år, Samtliga, (3)


 16. Hushåll efter tid, område och upplåtelseform.

  Välj variabler: Storlek: 8588 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Uppgift saknas, Samtliga (5)


 17. Hushåll efter tid, område och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 10135 Uppdaterad: 2019-04-30

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 18. Hushåll efter tid, område, hushållstyp och referenspersonens ålder.

  Välj variabler: Storlek: 23126 Uppdaterad: 2019-05-08

  1. tid: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. hushållstyp: Ensamstående, Sammanboende/Övriga hushåll, Samtliga, (3)
  4. referenspersonens ålder: 16-29 år, 30-44 år, 45-64 år, 65-79 år, ..., Samtliga (6)


 19. Hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 9944 Uppdaterad: 2019-08-22

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1930, 1931-1940, 1941-1950, 1951-1960, ..., Samtliga (12)


 20. Hushåll efter tid, område och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 7224 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 21. Hushåll efter tid, område, upplåtelseform och byggnadsår.

  Välj variabler: Storlek: 18408 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. upplåtelseform: Äganderätt (Småhus), Bostadsrätt, Hyresrätt, Samtliga, (4)
  4. byggnadsår: Före 1940, 1941-1960, 1961-1980, 1981-2000, ..., Samtliga (7)


 22. Trångbodda hushåll efter tid, område och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 4144 Uppdaterad: 2019-06-27

  1. tid: 2016, 2017, 2018, (3)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. tabelluppgift: Antal trångbodda hushåll totalt, Antal trångbodda hushåll med barn, Antal trångbodda hushåll utan barn, (3)


 23. Bilinnehav för befolkningen 18-79 år efter tid, område, mått, tabelluppgift och kön.

  Välj variabler: Storlek: 27433 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2018 (7)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Körsträcka, km, Antal personer, (2)
  4. tabelluppgift: Har minst en bil, Samtliga (inkl har ej bil), (2)
  5. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 24. Hushållens bilinnehav efter tid, område, mått och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 7954 Uppdaterad: 2019-05-13

  1. tid: 2016, 2017, (2)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. mått: Körsträcka, km, Antal hushåll, (2)
  4. tabelluppgift: Med en bil, Med två bilar eller fler, Summa har minst en bil, Utan bil, Samtliga (5)


 25. Gymnasieelever efter tid, område och gymnasiekommun.

  Välj variabler: Storlek: 16274 Uppdaterad: 2019-05-09

  1. tid: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2015 (9)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. gymnasiekommun: Linköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun, Åtvidabergs kommun, ..., Totalt (10)


 26. Ohälsotal för befolkningen 20-64 år efter tid, område och kön.

  Välj variabler: Storlek: 18546 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)


 27. Arbetslöshet för befolkningen 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 21290 Uppdaterad: 2019-04-17

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Öppet arbetslösa, Samtliga, (2)


 28. Personer med förtidspension i åldern 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 21778 Uppdaterad: 2019-05-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Har förtidspension, Samtliga, (2)


 29. Personer med socialbidrag i åldern 20-64 år efter tid, område, kön och tabelluppgift.

  Välj variabler: Storlek: 21464 Uppdaterad: 2019-05-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. tabelluppgift: Har haft socialbidrag, Har inte haft socialbidrag, (2)


 30. Personer i åldern 18 år eller äldre med socialbidrag efter tid, område och omfattning.

  Välj variabler: Storlek: 12430 Uppdaterad: 2019-05-21

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. omfattning: 1-9 månader, 10-12 månader, Har inte haft socialbidrag, (3)


 31. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 17621 Uppdaterad: 2019-05-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (11)


 32. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, kön och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 35686 Uppdaterad: 2019-05-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 33. Befolkningen i åldern 18-64 år efter tid, område, födelseland och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 34840 Uppdaterad: 2019-05-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. födelseland: Utrikes född, Inrikes född, Samtliga, (3)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 34. Befolkningen efter tid, område, ålder och huvudsaklig inkomstkälla.

  Välj variabler: Storlek: 51875 Uppdaterad: 2019-05-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. ålder: 18-29 år, 30-49 år, 50-64 år, 65 år eller äldre, Samtliga (5)
  4. huvudsaklig inkomstkälla: Förvärvsarbete, Låg löneinkomst, Studerande, Arbetslös eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd, ..., Samtliga (9)


 35. Befolkningen i åldern 18-79 år efter tid, område, etableringsgrad och huvudanknytning till arbetsmarknaden.

  Välj variabler: Storlek: 33558 Uppdaterad: 2019-05-24

  1. tid: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. etableringsgrad: Väl etablerad, Svagt eller ej etablerad, Samtliga, (3)
  4. huvudanknytning till arbetsmarknaden: Helårsanställd, Nyanställd, Avgången, Delårsanställd, ..., Samtliga (8)


 36. Utbildningsnivå 20-64 år efter tid, område, kön och utbildningsnivå.

  Välj variabler: Storlek: 57822 Uppdaterad: 2019-05-10

  1. tid: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. område: Staden Linköping, Ljungsbro, Berg, Omland Vreta Kloster, ..., Hela länet (56)
  3. kön: Män, Kvinnor, Båda könen, (3)
  4. utbildningsnivå: Förgymnasial, Gymnasial, Kort eftergymnasial, Lång eftergymnasial, ..., Samtliga (6)