Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Förvärvsinkomst för befolkningen efter inkomstgrupp, tid, område, tabelluppgift, kön och ålder.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

inkomstgrupp Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

tid Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

tabelluppgift

Totalt 2 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230524
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-24
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
FVI88
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Redovisade inkomstuppgifter avser medianen.
Inkomstuppgifterna avser samtliga personer bosatta i området som hade en summerad förvärvsinkomst under kalenderåret respektive personer som hade deklarationsplikt för året.
inkomstgrupp
Samtliga personer med förvärvsinkomst
Uppgifterna avser samtliga personer som hade en summerad förvärvsinkomst som var större än noll.
Samtliga personer med deklarationsplikt
Uppgifterna avser samtliga personer som hade en summerad förvärvsinkomst som var större än det värde som fastställts gällande deklarationsplikt i Sverige. Beloppet för deklarationsplikt varierar år för år. Under hela den redovisade perioden har detta värde motsvarat 42,3 procent av det fastställda prisbasbeloppet för inkomståret.
tabelluppgift
Förvärvsinkomst, tkr
Den sammanräknade förvärvsinkomsten innefattar alla skattepliktiga inkomster före skatt, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa, pension och lön.
Om en person arbetar heltid eller deltid påverkar nivån för den sammanräknade förvärvsinkomsten.