Databasen är skapad av Analys och Utredning, Linköpings kommun

Disponibel inkomst efter tid, område och statistiska mått.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tid Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

område Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök

statistiska mått Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
20230524
Kontakt
Jimmy Lindahl, 013-20 61 76
Enhet
antal
Skapad datum
2023-05-24
Källa
Östgötadatabasen (SCB). Sammanställning: Statistikgruppen, Analys & Utredning, Linköpings kommun.
Matris
DI635
Databas
Östgötadatabasen
Fotnoter

Fotnoter

Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.
Skattepliktiga inkomster består bland annat av: Löneinkomst, Inkomst från näringsverksamhet, Inkomst av kapital, Pension, Sjukpenning, Sjukpenning i särskilda fall, Schablonintäkter, Boendetillägg, Arbetsmarknadsstöd, Föräldrapenning och Sjuk- och aktivitetsersättning.
Skattefria inkomster består bland annat av: Bostadsbidrag, Barnbidrag, Studiestöd inkl. studielån, Ekonomiskt bistånd och Underhållsbidrag.
Negativa transfereringar består bland annat av: -Skatt, -Återbetalning av studielån och -Utbetalt underhållsbidrag. Det bör understrykas att disponibel inkomst inte är en fullständig mätare av ekonomisk välfärd i vid mening. Utanför mätningarna ligger bland annat egen produktion i hemmen, nyttan av offentlig konsumtion samt eventuella svarta inkomster.
Uppgifterna avser bostadshushåll med referensperson som är 20 år eller äldre.
statistiska mått
Decilerna visar de inkomstgränser som gäller för respektive område avseende de redovisade åren. Den nionde decilen visar exempelvis vilken inkomstnivå som krävs för att hushållet skall tillhöra de tio procent som har högst disponibel inkomst i området.
statistiska mått
5:e decil, tkr (median)
Medianen visar det mittersta värdet för den disponibla inkomsten i området.
Gini-koefficient
Gini-koefficienten visar inkomstskillnaden. Ju högre värde Gini-koefficienten får desto ojämnare är inkomsterna fördelade. Gini-koefficientens högsta möjliga värde är ett. Då får hushållen med de största inkomsterna alla inkomster. Gini-koefficientens lägsta möjliga värde är noll, då inkomsterna för alla hushållen är lika stora.
Medelinkomst
Medelinkomst visar hushållens genomsnittliga disponibla inkomst. Detta till skillnad mot medianen som visar det mittersta värdet. Om medelinkomsten är högre än medianinkomsten indikerar det att en hög andel av hushållen har höga disponibla inkomster och omvänt om medelinkomsten är lägre än medianinkomsten att en hög andel av hushållen har låga disponibla inkomster.
Hushållens totala sammansättning och fördelning i området har stor betydelse inkomstnivåerna. Områden med en hög andel sammanboende har oftast högre disponibla inkomster än områden med en hög andel ensamstående.